Archiv  společnosti - informace o proběhlých sjezdech a další zprávy


Sjezd České anatomické společnosti  Morphology 2015 - Olomouc

Sjezd České anatomické společnosti Morphology 2014 v Brně

Foto ze Sympozia "Anatomie od Vesalia po současnost" 23. 9. 2014

Foto ze sjezdu Morphology 2011 v Praze

Foto ze sjezdu Morphology 2010 v Košicích