Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2015

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, prof. Druga, Dr. Peterková a Prof. Mokrý rozhodla, že cenu obdrží

Mgr. Veronika Oralová za publikaci:  Oralová V, Matalová E, Janečková E, Drobná Krejčí E, Knopfová L, Šnajdr P, Tucker AS, Veselá I, Šmarda J, Buchtová M: Role of c-Myb in chondrogenesis. Bone. 2015, 76: 97-106. 

Vítězka obdržela digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který jí byl předán při zahájení sjezdu. Vítězná práce byla presentována ve formě plenární přednášky.


Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2014

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, prof. Druga, Dr. Peterková a Prof. Mokrý rozhodla, že cenu obdrží MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. z 1. LF UK v Praze za publikaci: Benes J Jr, Ammirabile G, Sankova B, Campione M, Krejci E, Kvasilova A, Sedmera D. The role of connexin40 in developing atrial conduction. FEBS Lett. 2014 Apr 17;588(8):1465-9. Vítěz obdržel digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který mu byl předán při zahájení sjezdu. Vítěznou práci rovněž přednesl.


V roce 2013 nebyla cena udělena

Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2012

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, dr. Peterková a Doc. Mokrý rozhodla, že tuto cenu obdrží MUDr. Jaroslav Valach z 1. LF UK v Praze za práci: 
Smooth muscle actin-expressing stromal fibroblasts in head and neck squamous cell carcinoma: increased expression of galectin-1 and induction of poor-prognosis factors. Int J Cancer, doi: 10.1002/ijc.27550, 2012.

Vítěz obdržel digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který mu byl předán při zahájení sjezdu. Vítěznou práci rovněž přednesl.


Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2011

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, dr. Peterková a Doc. Mokrý rozhodla, že tuto cenu obdrží ing. Eliška Krejčí, PhD. z 1. LF UK v Praze za práci:

Krejčí E, Grim M: Isolation and characterization of neural crest stem cells from adult human hair follicles. Fol. Biol. (Praha) 56: 149-157, 2010

Vítězka obdržela digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který mu byl předán při zahájení sjezdu. Vítěznou práci rovněž přednesla.


V roce 2010 nebyla cena udělena

Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2009

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, dr. Peterková a Doc. Mokrý rozhodla, že tuto cenu obdrží MUDr. Dana Čížková, Ph.D. z  Lékařské fakulty UK v Hradci Králové za práci:
Čížková, D., Soukup, T., Mokrý, J.: Expression of nestin, desmin and vimentin in intact and regenerating muscle spindles of rat hind limb skeletal muscles.

Histochem Cell Biol 131:197–206 (2009) a další tři tematicky blízké publikace.
Vítězka obdržela digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který mu byl předán při zahájení sjezdu. Vítěznou práci rovněž přednesla.
Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2008

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, dr. Peterková a Doc. Mokrý rozhodla, že tuto cenu obdrží Mgr. Hana Kolesová z 1. lékařské fakulty UK v Praze za práci:

 

Hana Kolesová, Henk Roelink and Miloš Grim: Sonic Hedgehog Is Required for the Assembly and Remodeling of Branchial Arch Blood Vessels. Dev Dyn 237:1923 –1934, 2008.
Vítězka obdržela digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který mu byl předán při zahájení sjezdu. Vítěznou práci rovněž přednesla.
Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2006

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, dr. Peterková a Doc. Mokrý rozhodla, že tuto cenu obdrží MUDr. Petr Valášek, Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK za publikaci: Valasek P, Evans DJ, Maina F, Grim M, Patel K.: A dual fate of the hindlimb muscle mass: cloacal/perineal musculature develops from leg muscle cells. Development. 2005 Feb;132(3):447-58.

Vítěz obdržel digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který mu byl předán při zahájení sjezdu. Vítěznou práci rovněž přednesl.

 

Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2005

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, Prof. Jelínek a Doc. Mokrý rozhodla, že tuto cenu obdrží MUDr. Jiří Šedý z 1. lékařské fakulty UK UK za publikaci: Šedý, J., Szeder, V., Walro, J.M., Ren, Z.G., Naňka, O., Tessarollo, L., Sieber-Blum, M., Grim, M., Kučera, J.: Pacinian corpuscle development involves multiple Trk signaling pathways. Dev. Dynam. 231: 551-563, 2004.

Vítěz obdržel digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který mu byl předán při zahájení sjezdu. Vítěznou práci rovněž přednesl.

 

Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2004

 

Odborná komise ve složení Prof. MUDr. Rostislav Druga, DrSc., Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc., Doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, PhD. a Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (předseda) rozhodla, že společná výroční cena ČAS a fy. Olympus za rok 2004 bude udělena Mgr. Robertu Černému z Přírodovědecké fakulty UK v Praze za práci:

  Černý, R., Muelemens, D., Berger, J., Wilsch-Bräuninger, M., Kurth, T., Bronner-Fraser, M., Epperlein, H.-G.: Combined intrinsic influences pattern cranial neural crest migration and pharyngeal arch morphogenesis in axolotl. Dev. Biol. 266: 252-269, 2004.

  Tato cena byla Mgr. Černému předána na společném kongresu České a Slovenské anatomické společnosti dne 28. 6. 2004 v Košicích.

 

 

Společná výroční cena České anatomické společnosti a společnosti Olympus za rok 2003

Komise ve složení: Prof. Smetana, Prof. Dubový, Prof. Jelínek a Doc. Mokrý rozhodla, že tuto cenu obdrží MUDr. Viktor Szeder, PhD. (Anatomický ústav 1. LF UK, Praha)  za publikaci:

Szeder, V., Grim, M., Halata, Z., Sieber-Blum, M.: Neural crest origin of mammalian Merkel cells. Develop. Biol.253: 258-263, 2003.

  Vítěz obdržel digitální fotoaparát věnovaný společností Olympus, který mu byl předán při zahájení sjezdu ČAS v Hradci Králové.