[Home] [English]

Nomina Embryologica Veterinaria

Nomina Anatomica Veterinaria


Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně


Morfologická pracoviště v České  republice - odkazy na jejich www stránky

Anatomický ústav 1. LF UK v Praze

Anatomický ústav 2. LF UK v Praze

Ústav anatomie 3. LF UK v Praze

Anatomický ústav LF UK v Hradci Králové

Anatomický ústav LF UK v Plzni

Anatomický ústav LF MU v Brně

Ústav anatomie, histologie a embryologie FVL VFU v Brně

Ústav normální anatomie LF UP v Olomouci

Ústav anatomie LF Ostravské univerzity

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze

Ústav histologie a embryologie 2. LF UK v Praze

Centrum Biologických Oborů - Oddělení histologie a embryologie  3. LF UK v Praze

Ústav histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

Ústav histologie a embryologie MU v Brně

Ústav histologie a embryologie UP v Olomouci

Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad


 

Ústavy AV ČR  řešící příbuznou tématiku


Ústav molekulární genetiky AV ČR

Ústav experimentální medicíny AV ČR

Fyziologický ústav AV ČR

 

Pracoviště ve Slovenské republice

Anatomický ústav LF Univerzity Komenského  v Bratislavě

Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Jeseniova lekárska fakulta UK, Martin

Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice

Slovenská pol`nohospodárska univerzita, Nitra

Slovenská Akademie Věd  Bratislava

Slovenská Akademie Věd  Košice