Prosím, stáhněte si z následujícího odkazu formulář přihlášky. 

Vyplněný formulář odevzdejte či odešlete regionálnímu důvěrníkovi ČAS. 

Přihlašku lze též zaslat jako attachment na tuto adresu: Ondrej.Nanka@lf1.cuni.cz

Členský příspěvek činí 250 Kč za rok.

Pro pregraduální studenty, interní postgraduální studenty a nepracující důchodce je příspěvek 50 Kč ročně.

Platbu lze provést bud přes regionální důvěrníky ČAS nebo přímo na účet ČAS:  Česká spořitelna 0286189389/0800, nezapomeňte uvést jako variabilní symbol své členské číslo, které jste získali při přihlášení do společnosti, jinak Vaše platba nebude identifikovatelná.

Pokud jste své členské číslo zapomněli, tak prosím pište na emailOndrej.Nanka@lf1.cuni.cz.


Přihláška