Prosím, stáhněte si z následujícího odkazu formulář přihlášky. 

Vyplněný formulář odevzdejte či odešlete regionálnímu důvěrníkovi ČAS. 

Přihlašku lze též zaslat jako attachment na tuto adresu: Ondrej.Nanka@lf1.cuni.cz

Členský příspěvek činí 250 Kč za rok.

Pro pregraduální studenty, interní postgraduální studenty a nepracující důchodce je příspěvek 50 Kč ročně.

Platbu lze provést bud přes regionální důvěrníky ČAS nebo přímo na účet ČAS:  Česká spořitelna 0286189389/0800, nezapomeňte uvést jako variabilní symbol své členské číslo, jinak Vaše platba nebude identifikovatelná.

Svá členská čísla najdete v seznamu členů v prvním sloupci.


Přihláška