Na následující stránce je databáze členů ČAS, tak jak byla shromážděna na podkladě informací regionálních důvěrníků. Členové registrovaní do konce roku 2002 jsou řazeni abecedně, přihlášení po tomto datu jsou pak řazeni na konec seznamu. Databáze obsahuje jen jména členů, kteří platí členský příspěvek. Jména členů, kteří opakovaně neplatí roční příspěvek byla vyřazena, protože vykazovaný počet členů společnosti je podkladem pro příspěvěk odváděný pro International Federation of Associations of Anatomists.  Nositelé čestného členství a Jeseniovy plakety jsou uvedeni zde.

Číslo před vaším jménem používejte, prosím, jako variabilní symbol při všech platbách, umožníte tak identifikaci plátce (číslo konta ČAS u České spořitelny 286189389/0800).

Zkontrolujte si prosím, zda údaje, které se vás týkají jsou platné a případné změny prosím zašlete na tuto adresu: Ondrej.Nanka@lf1.cuni.cz

či

Anatomický ústav 1. LF UK

U nemocnice 3

128 00 Praha 2

Děkujeme za pochopení

 

Seznam členů ČAS zde ke stažení jako tabulka ve formátu .xls (Excel)