Výbor ČAS

Předseda: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

1. místopředseda: Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

2. místopředseda: Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Vědecký sekretář: Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Pokladník: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Revizoři: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

doc. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Členové výboru: Doc.RNDr. Pavel Fiala, CSc., Doc.MUDr. Dáša Slížová, CSc. 

Regionální důvěrníci:

Praha - Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.  - 1. LF UK

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. - 2. LF UK

Doc. MUDr. Hana.Brichová, CSc. - 3. LF UK

Plzeň - Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.

Hradec Králové - Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Olomouc - Doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.

Brno - Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.