Česká Anatomická Společnost


Kontakt


   Česká anatomická společnost, z.s.
   Anatomický ústav 1. LF UK
   U Nemocnice 3
   128 00 Praha 2

Telefon: +420 224 965 780

Email: anat@lf1.cuni.cz

Předseda: Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.