Česká Anatomická Společnost


Cena ČAS - historie ocenění


Společná výroční cena ČAS & EXBIO Praha, a.s. za rok 2022

byla udělena

Mgr. Josefu Lavickému a Mgr. Janu Křivánkovi, Ph.D.  (LF MU, Brno)

za publikaci:

Josef Lavicky, Magdalena Kolouskova, David Prochazka, Vladislav Rakultsev, Marcos Gonzalez-Lopez, Klara Steklikova, Martin Bartos, Anushree Vijaykumar, Jozef Kaiser, Pavel Pořízka, Maria Hovorakova, Mina Mina, Jan Krivanek:  The Development of Dentin Microstructure Is Controlled by the Type of Adjacent Epithelium.  J Bone Miner Res. 2022 Feb;37(2):323-339.

a

MVDr. Martině Grajciarové, Ph.D.  (LF UK, Plzeň)

za studii:

Martina Grajciarová, Daniel Turek, Anna Malečková, Richard Pálek, Václav Liška, Petr Tomášek, Milena Králíčková, Zbyněk Tonar:  Are ovine and porcine carotid arteries equivalent animal models for experimental cardiac surgery: A quantitative histological comparison.  Ann Anat. 2022 Jun;242:151910.

Společná výroční cena ČAS & Olympus za rok 2021

byla udělena

Mgr. Karolíně Strnadové a Ing. Jiřímu Novotnému  (1. LF UK, Praha a ÚMG AV ČR)

za publikaci:

Novotný J, Strnadová K, Dvořánková B, Kocourková Š, Jakša R, Dundr P, Pačes V, Smetana K Jr, Kolář M, Lacina L:  Single-Cell RNA Sequencing Unravels Heterogeneity of the Stromal Niche in Cutaneous Melanoma Heterogeneous Spheroids.  Cancers (Basel). 2020 Nov 10;12(11):3324.

a za druhé místo

MUDr. Peteru Solárovi, Ph.D.  (LF MU, Brno)

za publikaci:

Solár P, Klusáková I, Jančálek R, Dubový P, Joukal M.:  Subarachnoid Hemorrhage Induces Dynamic Immune Cell Reactions in the Choroid Plexus.  Front Cell Neurosci. 2020 Feb 11;14:18.

V roce 2020 nebyla cena udělena.

Společná výroční cena ČAS & Olympus za rok 2019

byla udělena

MUDr. Marku Joukalovi, Ph.D. (LF MU, Brno)

za publikaci:

Dubový P, Hradilová-Svíženská I, Klusáková I, Brázda V, Joukal M: Interleukin-6 contributes to initiation of neuronal regeneration program in the remote dorsal root ganglia neurons after sciatic nerve injury. Histochem Cell Biol. 2019 Aug;152(2):109-117.


Cena ČAS & Olympus - historie ocenění 2018-2003