Česká Anatomická Společnost


O společnosti


Česká anatomická společnost, z.s. (ČAS) je nevládní odborná společnost, která na principu dobrovolnosti sdružuje jako občanské sdružení pracovníky a zájemce v oblasti anatomie, histologie a embryologie.

ČAS je členem Rady vědeckých společností ČR a členem Mezinárodních organizací.


Předseda: Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Www: https://cas.lf1.cuni.cz/

Kontakt:
   Česká anatomická společnost, z.s.
   Anatomický ústav 1. LF UK
   U Nemocnice 3
   128 00 Praha 2

Telefon: +420 224 965 780

Email: anat@lf1.cuni.cz

Roční členský příspěvek: 250 Kč

Redukovaný roční členský příspěvek: 50 Kč

Historie ČAS