Česká Anatomická Společnost


Členský příspěvek


Členský příspěvek činí 250 Kč za rok.

Pro pregraduální studenty, interní postgraduální studenty a nepracující důchodce je členský příspěvek 50 Kč ročně.

Platbu lze provést bud přes regionální důvěrníky ČAS nebo přímo na účet ČAS:  0286189389/0800 (Česká spořitelna), nezapomeňte uvést jako variabilní symbol své členské číslo, které jste získali při přihlášení do společnosti, jinak vaše platba nebude identifikovatelná.

Pokud jste své členské číslo zapomněli, prosíme, pište na email: Ondrej.Nanka@lf1.cuni.cz